Yamaha - hudobná škola

Prvé krôčiky

Kurzy Hudobnej školy Yamaha Vám už od roku 2005 na Slovensko prináša Občianske združenie Domček plný nápadov.

Viac o Domčeku sa dozviete na www.ktovtebebyva.sk .
 

Lektor kurzu: Luciša - Lucia Hollá

Luciša je manažérkou Hudobnej školy Yamaha a lektorkou.

Napriek svojmu mladému veku stihla „preraftovať“ okrem Arktídy a Antarktídy všetky kontinenty a porodiť tri deti – Peťku, Tomáška a Renču. Luciša je skvelá kajakárka a svetová šampiónka v raftovaní.


Rozvrh v školskom roku 2014/2015 - každú STREDU v DC Ihrisko:

9:15      Robík (pre deti od 4 do 18 mesiacov)

10:00    Prvé krôčiky 1 začiatočníci (pre deti od 18 do 2,5 roka)

11:00    Prvé krôčiky 1 začiatočníci (pre deti od 18 do 2,5 roka)

16:00    Prvé krôčiky 2 začiatočníci (pre deti od 2,5 roka)

16:45     Prvé krôčiky 2 pokročilí (pre deti od 3 rokov)

17:30     Rytmické krôčiky 1 pokročilí (pre deti od 4 rokov)

18:15     Rytmické krôčiky 2 pokročilí (pre deti od 5 rokov)

ROBÍK

Kurz pre deti od 4 do 18 mesiacov, v sprievode rodiča.

Na vývoji programu sa podieľali fundovaní odborníci z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deti získavajú prvé elementárne povedomie o hudbe.

Kurz je koncipovaný do samostatných tém zo života deti (kúpanie, spinkanie, obliekanie, počasie, papanie a pod.), ktoré sú preberané cca 14 mesiacov. Ku každej téme je pripravená skladba na počúvanie, detská pesnička a riekanky na rytmizáciu. Deti sa stretávajú v špecializovanej učebni jedenkrát týždenne. Jedna lekcia trvá 45 minút. Na každej hodine s detičkami rytmizujeme, spievame, cvičíme a učíme sa aktívnemu počúvaniu hudby. Do kurzu sú zaradené aj detské masáže, voľné objavovanie a bazálne poradenstvo na domáce cvičenia. Rodičia sa aktívne podieľajú na priebehu každej lekcie. Deti kurzom sprevádza plyšový kamarát – tuleň Robík, ktorý rovnako ako deti ešte nevie chodiť.

Cena: ukážková hodina: ZADARMO            na 5 mesiacov: 115 €

Čo si prieniesť na hodinu:  pohodlné voľné oblečenie, prezúvky, deku na ležanie a masáže

Učebné materiály:  zošit + CD (cena 20 € / kupujú sa u lektora)

 

Prvé krôčiky k hudbe

Kurz pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov, v sprievode rodiča.

Obsahom programu sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom.

Kurz je koncipovaný do samostatných tém, ktoré vychádzajú z reálnych skúseností detí (rodina, kamaráti, bolesť, premávka, oslavy a pod.), ktoré sú preberané v dvoch dieloch cca 2 roky. Ku každej téme je pripravená skladba na počúvanie, detská pesnička, riekanky na rytmizáciu, podklady pre výtvarnú aktivitu a pohybové cvičenia s využitím predstavivosti a hudobnej abstrakcie. Deti sa stretávajú v špecializovanej učebni jedenkrát týždenne. Jedna lekcia trvá 45 minút. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na rituáloch. Je zložená z rozmanitých tvorivých aktivít – tanec, spev, cvičenie, pohyb, výtvarné aktivity. Rodičia sa aktívne podieľajú na priebehu každej lekcie. Deti kurzom sprevádzajú plyšový kamaráti – Macko a Tigrík.

 Cena:  ukážková hodina: ZADARMO            na 5 mesiacov: 125 €

Čo si prieniesť na hodinu:    pohodlné voľné oblečenie, prezúvky, pracovný zošit, žiacku knižku

Učebné materiály:   pracovný zošit + CD, žiacka knižka (cena 20 € / kupujú sa u lektora)


Rytmické krôčiky

Kurz pre deti od 4 do 6 rokov, v sprievode rodiča.

Program voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa o cielenú hudobnú prípravu. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami. Doraz je dávaný na rozvoj hudobnej predstavivosti.

Kurz je nadstavbou kurzu prvých krôčikov, ale zvládnu ho aj tí, pre ktorých je tento kurz prvým kontaktom s metodikou YAMAHA školy. Deti zažívajú prvé vzťahy v rámci pevnej skupiny – školskej triedy. V dvoch dieloch kurzu prechádzame známymi pesničkami z prvých krôčikov, ku ktorým sa s deťmi učíme nielen rytmizovať, prečítať ich podľa nôt, ale zahrať ich aj na flaute a xylofóne. Deti sa stretávajú v špecializovanej učebni jedenkrát týždenne. Jedna lekcia trvá 45 minút. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na rituáloch. Je zložená z rozmanitých tvorivých aktivít – tanec, spev, cvičenie, pohyb, výtvarné aktivity, hudobná teória, imitácia, rytmizácia. Rodičia sa aktívne podieľajú na priebehu každej lekcie a nutná je tiež domáca príprava detí. Deti kurzom sprevádza plyšový kamarát Zajačik Ušiačik alebo Ježko Jožko.

Cena:  ukážková hodina: ZADARMO        na 5 mesiacov: 135 €

Čo si prieniesť na hodinu:  pohodlné voľné oblečenie, prezúvky, pracovný zošit, rytmické karty, flautu, peračník s farebnými ceruzkami

Učebné materiály:  pracovný zošit + CD (cena 20 € / kupujú sa u lektora)

 


Kontakt

Detské Centrum Ihrisko

Halašova 25/A
Bratislava
83103


+421.910 279 349