Tanečná prípravka pre deti predškolského veku (3-5 rokov)

Cieľom kurzu je, aby sa detičky postupne zoznámili s vlastným telom a uvedomovali si jeho jednotlivé pohyby. Budeme sa spolu učiť správnemu držaniu tela, ktoré musí mať každý správny tanečník :). Postupne sa budeme venovať rytmickým cvičeniam, cvičeniam na rozvoj rovnováhy, flexibility, koordinácie a priestorovej orientácie. Zábavnou formou pomocou riekaniek a tanečných hier  si spolu osvojíme základné tanečné prvky, ktoré Vaše detičky pripravia k ďalšiemu tanečnému vzdelaniu. :)

KEDY:            16:15 hod.

KURZ:          1. apríl 2014 (každý utorok)

CENA:           45,- Eur (10 lekcií)

 

 

 


Kontakt

Detské Centrum Ihrisko

Halašova 25/A
Bratislava
83103


+421.910 279 349