Monte s Evi


Zážitkový a vzdelávací program pre rodičov a deti od 1 do 3 rokov.

Cieľom hriničiek je naučiť rodičov hrať sa s deťmi novým kreatívnym spôsobom, naučiť sa vidieť svet ich očami a získať inšpiráciu pre aktivity a hry na doma. Taktiež pomôcť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotivé senzitívne a vývojové obdobia, podporiť ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k okoliu.

Deti si voľne vyberajú činnosť, ktorú chcú vykonávať a tiež pomôcku, s ktorou chcú pracovať. Jednotlivé aktivity sú pripravené tak, aby rešpektovali senzitívne obdobia detského veku.

Montessori herničky prinášajú:

 • Aktivity každodenného života, ktoré pomáhajú dieťaťu byť nezávislejším pri bežných činnostiach, starostrivosti o seba a svoje okolie. Patrí sem množstvo aktivít od základného prenášania predmetov, cez presýpanie a prelievanie, naberanie najrôznejšieho materiálu, až po strihanie, lepenie, krájanie, skrutkovanie a tiež cvičenia podporujúce sebaobsluhu - zapínanie a odopínanie rôznych typov zipsov a gombíkov, šnúrovanie, starostrivosť o seba. Tieto aktivity podporujú hrubú alebo jemnú motoriku, koordináciu oko-ruka, presnosť aj koordináciu a tréning prstov potrebných na písanie.
 • Aktivity zamerané na rozvoj zmyslov. Využívajú sa pomôcky na zjemňovanie zrakových, sluchových, čuchových, chuťových a hmatových vnemov. Dieťa sa učí prostredníctvom všetkých zmyslov. Tento materiál rozvíja intelekt, pretože dieťa zapája všetky zmysly.
 • Aktivity sú zamerané na to, aby deti pri spoznávaní sveta porozumeli tomu, čo vidia a čo ich obklopuje a aby rozvíjali svoje zručnosti vlastným tempom.

 

Montessori desatoro

 1. Nedotýkajte sa dieťaťa, pokiaľ vás k tomu samo nevyzve (nevyrušujte ho pri aktivite).
 2. Nikdy o dieťati nehovorte škaredo, či už v jeho prítomnosti alebo neprítomnosti.
 3. Sústreďte sa na posilnenie a rozvoj kladov dieťaťa tak, aby zostávalo menej priestoru pre jeho zápory.
 4. Buďte starostliví v príprave prostredia, neustále a dôkladne sa oň starajte. Pomôžte dieťaťu vytvoriť si vzťah k prostrediu, ukážte mu správne miesto pre pomôcky a vysvetlite mu, ako sa používajú.
 5. Buďte vždy pripravení reagovať, keď vás dieťa potrebuje, a vždy počúvajte dieťa, ktoré s vami hovorí a odpovedajte mu.
 6. Rešpektujte, ak dieťa urobí chybu a môže ju neskôr samo napraviť, ale zastavte hneď akékoľvek nevhodné zaobchádzanie s materiálom, či aktivitu, ktoré môže ohroziť dieťa alebo jeho rozvoj.
 7. Rešpektujte dieťa, ktoré oddychuje a pozoruje ostatných pri práci, alebo sa zamýšľa nad tým, čo samo urobilo alebo urobí. Nevolajte ho a nenúťte ho do žiadnej inej formy aktivity.
 8. Pomôžte tým, ktorí hľadajú nejakú aktivitu a nemôžu ju nájsť.
 9. Buďte neúnavní a ponúkajte dieťaťu aktivitu, ktorú už pred tým odmietlo, aby ste mu pomohli osvojiť si to, čo ešte nemá osvojené, alebo aby mohlo prekonať prípadné nedostatky. Urobte to oživením prostredia, mierne a v tichosti, vľúdnymi slovami a milujúcou prítomnosťou. Dajte dieťaťu pocítiť svoju prítomnosť, ale nevnucujte sa mu.
 10. Vždy sa k dieťaťu správajte tým najlepším spôsobom a ponúknite mu to najlepšie z toho, čo v sebe máte a z toho, čo máte k dispozícii.

Na herničky je potrebné sa prihlásiť emailom alebo telefonicky, nakoľko počet miest je limitovaný. Pri prihlasovaní je dôležité uviesť vek dieťatka, aby sa zabezpečili pomôcky, ktoré ho s veľkou pravdepodobnosťou zaujmú :o)

Lektor: Nadka

Rezervácie: 0905 715 723, evi@montesevi.sk

 


Kontakt

Detské Centrum Ihrisko

Halašova 25/A
Bratislava
83103


+421.910 279 349