JOGA

Túto jeseň otvára u nás Danica s Ivom dva kurzy Jogy, na ktoré vás srdečne pozývame:

Začíname  v  septembri (14 lekcií)

Utorok: 17:30 - 19.00 hod - Prehlbujúca - pre záujemcov o hlbšie zaoberanie sa jogou

Utorok: 19:00 - 20.00 hod - SURJA JOGA - špeciálna joga pre zdravie a podnietenie vlastných liečivých síl

Cena 3-mes. kurzu: 60,- Eur

SURJA JOGA

o Posilnenie a budovanie imunity pomocou jogy

o Oživenie a rozvíjanie svetelného metabolizmu prirodzenými spôsobmi

o Budovanie nových životných síl

o Zvýšenie kvality života a tvorba zdravých postojov

o Podpora liečby, prevencia a podnietenie vlastných liečivých síl

o Účinky cvikov:

o prostredníctvom pohybu a stimulácie tela

o dopĺňaním a vybalansovaním energetického potenciálu

o tvorbou nových síl a aktívnym impulzom z vedomia

Je možné cvičením jogy prebudiť k životu celý organizmus?

Je možné cvičením jogy priviesť do človeka tie tepelné a svetelné - slnečné sily, ktoré práve pri riadení buniek chýbajú?

o Vnútorná stabilizácia a scentrovanie vedie k upevneniu sily Ja v človeku

o Zdravá sila a pružnosť chrbtice je základom radostného a prirodzeného života

o Oživenie prúdenia životných síl, aby sa človek opäť včlenil do prúdu života

o Telesné a duševné teplo

o Rytmické formovanie cvikov

o Harmonizácia krvného obehu

o Osvieženie a podnietenie všetkých partií tela

o Upokojenie a stabilizácia

Prehlbujúca

Jesenný kurz trvá od polovice septembra až do Vianoc. Zimný kurz prebieha v januári, februári a v marci. Jarný kurz prebieha v apríli, v máji a v júni.

Prineste si vlastnú podložku na cvičenie.

Ponúkame Vám rozšírenie množstva jogových cvičení, ale predovšetkým prehĺbime prístup k sebe samému, k širokému aj blízkemu okoliu a k cvikom. Sústredenejšie cvičenia nám poskytnú rozšírenie vedomia a zbieranie skúseností na vyšších úrovniach cvičení.

Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka. Skutočná joga je nebeským kvetom, ktorý smeruje svoje okvetné lístky z nadzmyslovej roviny do vnímateľných pomerov sveta.

Pohyb je prejav života. Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť. Prízvuk sa kladie na kvalitu prístupu, rozvoj estetického vnímania, smer nasadenia osobných síl a jasnosť v rozhodnutí.

Cieľom nie je technický perfekcionizmus, ale vnútorný zmysel cvičení a ich reálna symbolika v živote. Táto joga zohľadňuje telesne-duševnú konšteláciu dnešného Európana a vedie k objektívnemu poznaniu.

Integrálna joga v praxi.

Obohacovanie pokladu skúseností, aby mohli vstúpiť nové svetelné kvality:

  • Náročnejšie ásany –estetický a tvorivo-umelecký prístup
  • cvičenia oslobodzujúce sily myslenia od dychu
  • relaxácie s cieľom prehlbovania rozlišovacej schopnosti
  • koncentrácia, meditácia...

na cvičeniach viac rozvíjame:

  • hlbšie porozumenie sebe samému
  • rozvíjanie a tríbenie síl duše – myslenie, cítenie a vôľa
  • pestovanie nových kvalít a síl človeka
  • diskusie na hlbšie témy jogy
  • štúdium textov

Toto a ešte viac na túto tému nájdete tu.


Kontakt

Detské Centrum Ihrisko

Halašova 25/A
Bratislava
83103


+421.910 279 349