Baby Balance

Baby Balance
Cvičenia s deťmi od 5 mesiacov do 4 rokov. 
 
Baby Balance - rovnováha nie len v pohybe.
 
Cvičenia s deťmi od 5 mesiacov do 4 rokov sú rozdelené na kategórie MINI, Explorer a Junior.
 
S MINI Balansákmi (5-13 mesiacov) sa zameriame na prvé cvičenia s detičkami rozvíjajúce 
 
hrubú motoriku, spevnenie svalstva, uchopovanie predmetov a jemnú motoriku, hry podporujúce 
 
rozvoj vnímania a myslenia, rozvoj artikulácie a rytmické cvičenia.
 
V kategórii Explorer (14m-2 roky) je ústrednou témou dynamické striedanie cvičení, ktoré 
 
vyhovuje charakteru detičiek v tomto období skúmať a objavovať na vlastných nožičkách celý 
 
svet. Cieľom je rozvíjať hravýmn spôsobom nielen pohybové schopnosti, ale aj spoluprácu a 
 
akceptovanie skupiny.
 
Junior Balansáci (2-3 roky) sa na cvičeniach pripravujú na vstup do materskej školy, aby ich 
 
adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku do života čo najmenej “bolela”. Okrem 
 
samotného cvičenia s vlastným telíčkom a množstvom pomôcok sa stretávame s prvým učením 
 
rôznych zaujímavých tém, dodržiavaním pravidiel, pomocou a samostatnou prácou a pod.
 
Všetky skúsenosti sú výzvou, ktorú dieťatku pomáha zvládnuť na cvičení niekto blízky, komu 
 
dieťatko dôveruje, s konečným pocitom vlastného úspechu.
 
Balansovanie je ale stále pri všetkom jednoducho hra a zábava.
 
Všetko o aktuálnych kurzoch a aktivitách Baby Balance nájdete na našej 
 
 
Tešíme sa na všetkých nových aj starých Balansákov!
 
 
 
Prihlásiť sa môžete ...
Mailom: babybalance1@gmail.com
Telefonicky: 0903 111 806
www.babybalance.sk

Kontakt

Detské Centrum Ihrisko

Halašova 25/A
Bratislava
83103


+421.910 279 349