Detské kurzy s metodikou Hudobnej školy YAMAHA

 

Kurzy vychádzajúce z metodiky hudobnej školy Yamaha Vám už od roku 2005 na Slovensko prináša Občianske združenie Domček plný nápadov. Viac o Domčeku a jeho aktivitách sa dozviete na www.ktovtebebyva.sk.

 

Lektor kurzu: Luciša - Lucia Hollá

Luciša je manažérkou Hudobnej školy Yamaha a lektorkou.

Napriek svojmu mladému veku stihla „preraftovať“ okrem Arktídy a Antarktídy všetky kontinenty a porodiť tri deti – Peťku, Tomáška a Renču. Luciša je skvelá kajakárka a svetová šampiónka v raftovaní.

 

 

Kurzy v DC Ihrisko sa konajú v pondelok a stredu. Rozvrh na školský rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.ktovtebebyva.sk/files/rozvrh.png

 

Robík

Kurz pre deti od 4 do 18 mesiacov v sprievode rodiča. Na vývoji programu sa podieľali fundovaní odborníci z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deti získavajú prvé elementárne povedomie o hudbe. Kurz je koncipovaný do samostatných tém zo života deti (kúpanie, spinkanie, obliekanie, počasie, papanie a pod.), ktoré sú preberané cca 14 mesiacov. Ku každej téme je pripravená skladba na počúvanie, detská pesnička a riekanky na rytmizáciu. Deti sa stretávajú v špecializovanej učebni jedenkrát týždenne. Jedna lekcia trvá 45 minút. Na každej hodine s detičkami rytmizujeme, spievame, cvičíme a učíme sa aktívnemu počúvaniu hudby. Do kurzu sú zaradené aj detské masáže, voľné objavovanie a bazálne poradenstvo na domáce cvičenia. Rodičia sa aktívne podieľajú na priebehu každej lekcie. Deti kurzom sprevádza plyšový kamarát – tuleň Robík, ktorý rovnako ako deti ešte nevie chodiť.

 

Cena: ukážková hodina: ZADARMO            

na 5 mesiacov: 119 €
 

Čo si priniesť na hodinu: pohodlné voľné oblečenie, prezúvky, deku na ležanie a masáže

Učebné materiály:  zošit + CD (cena 20 € / kupujú sa u lektora)

 

Prvé krôčiky k hudbe

Kurz pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov v sprievode rodiča.

Obsahom programu sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom.

Kurz je koncipovaný do samostatných tém, ktoré vychádzajú z reálnych skúseností detí (rodina, kamaráti, bolesť, premávka, oslavy a pod.), ktoré sú preberané v dvoch dieloch cca 2 roky. Ku každej téme je pripravená skladba na počúvanie, detská pesnička, riekanky na rytmizáciu, podklady pre výtvarnú aktivitu a pohybové cvičenia s využitím predstavivosti a hudobnej abstrakcie. Deti sa stretávajú v špecializovanej učebni jedenkrát týždenne. Jedna lekcia trvá 45 minút. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na rituáloch. Je zložená z rozmanitých tvorivých aktivít – tanec, spev, cvičenie, pohyb, výtvarné aktivity. Rodičia sa aktívne podieľajú na priebehu každej lekcie. Deti kurzom sprevádzajú plyšový kamaráti – Macko a Tigrík.

 

 

Cena:  ukážková hodina: ZADARMO            

na 5 mesiacov: 129 €
 

Čo si priniesť na hodinu: pohodlné voľné oblečenie, prezúvky, pracovný zošit, žiacku knižku.

Učebné materiály: pracovný zošit + CD, žiacka knižka (cena 20 € / kupujú sa u lektora)


Rytmické krôčiky

Kurz pre deti od 4 do 6 rokov v sprievode rodiča. Program voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa o cielenú hudobnú prípravu. Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami. Doraz je dávaný na rozvoj hudobnej predstavivosti. Kurz je nadstavbou kurzu prvých krôčikov, ale zvládnu ho aj tí, pre ktorých je tento kurz prvým kontaktom s metodikou YAMAHA školy. Deti zažívajú prvé vzťahy v rámci pevnej skupiny – školskej triedy. V dvoch dieloch kurzu prechádzame známymi pesničkami z prvých krôčikov, ku ktorým sa s deťmi učíme nielen rytmizovať, prečítať ich podľa nôt, ale zahrať ich aj na flaute a xylofóne. Deti sa stretávajú v špecializovanej učebni jedenkrát týždenne. Jedna lekcia trvá 45 minút. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na rituáloch. Je zložená z rozmanitých tvorivých aktivít – tanec, spev, cvičenie, pohyb, výtvarné aktivity, hudobná teória, imitácia, rytmizácia. Rodičia sa aktívne podieľajú na priebehu každej lekcie a nutná je tiež domáca príprava detí. Deti kurzom sprevádza plyšový kamarát Zajačik Ušiačik alebo Ježko Jožko.
 

 

Cena: ukážková hodina: ZADARMO        

na 5 mesiacov: 139 €
 

Čo si priniesť na hodinu: pohodlné voľné oblečenie, prezúvky, pracovný zošit, rytmické karty, flautu, peračník s farebnými ceruzkami
 

Učebné materiály:  pracovný zošit + CD (cena 20 € / kupujú sa u lektora)


 

Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre bábätká od 3 mesiacov a  cvičenie pre deti od 1 do 4 rokov.

DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov,  babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí , preto Balansákov rozdeľujeme do 4 kategórií:

 

Mini - 3 mes. - 13 mes.

Explorer - 14 mes. - 24 mes.

Junior - 2 r.- 3,5 r.

Hviezdičky - 3-4 r. (škôlkari)

Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

 

Cieľom projektu Baby Balance je:

1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hrových činností a cvičení

2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie

 

Aktivity a činnosti:

Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

Mini tanečno - pohybové choreografie

Riekanky - artikulácia, dramatický prejav

Rytmické základné cvičenia

Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov

Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociáne vnímanie a myslenie detí

Relaxačné aktivity

U Juniorov - logogymnastika, prezentácie, poznávanie pravidiel, orientácia v priestore a i.

 

Pozrite si rozvrhy cvičení Baby Balance.

Aktuálne prebieha JESENNÝ kurz 2018, na ktorý sa môžete pridať kedykoľvek, aj v jeho priebehu. Prihlasovanie prebieha cez online prihlášku priamo na stránke Baby Balance.

 

KONTAKT:

info@babybalance.sk

0911 55 77 33

 

 


JPG letáčik k podujatiu na stiahnutie

20.5.2017 POZVÁNKA na interaktívnu prednášku

 Pozvánka v lepšom rozlíšení tu 


Originálna Rubikova kocka aj v našom ihrisku!

Tovar si môžete objednať telefonicky, mailom alebo aj osobne na recepcii DC.

Letáčik v JPG a PDF.


Oheň v krbe ticho praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Z oblohy sa sype sneh, všade počuť detský smiech. Už sa stromček ligoce, želáme krásne Vianoce!

 Letáčik v PDF
Letáčik2 v PDF
Letáčik3 v PDF


Ruský jazyk pre dospelých, začiatočníkov


Kedy: 21.10.2016 piatok
Čas  : 9.30 - 10.30 h
Trvanie kurzu : 21.10.- 16.12.2016
Cena kurzu: 50,-€
Lektor: Natalia

Neváhajte, ak môžete, pridite a o všetko sa postaráme :o)

 


Ahoj deti,

tak prázdniny sa nám už skončili a daždik nám pripomenul, že už je jeseň. Hromade voľného času a splašených nápadov jeho využitia už odzvonilo a je dobré si starostlivo naplánovať, čo sa chceme tento rok naučiť a v čom zdokonaliť. Naše detské centrum má pre vás zopár nápadov ako efektívne využiť čas, keď sa vonku nebude dať behať. 

Maminy, kliknite na kurzy a dajte deťom zopár návrhov... a možno tam nájdete aj niečo pre seba :o)


Nové kurzy 

Sachovy krúžok pre deti od 4 rokov
Účastníci šachového krúžku budú mať možnosť hrať za šachové kluby, zúčastňovať sa šachových turnajov na Slovensku aj v zahraničí a cez internet budú môcť hrať proti rôznym hráčom z celého sveta.

Matematický krúžok pre deti od 5 rokov
Mladí matematici sa naučia riešit matematické úlohy, hlavolamy, získajú predstavivosť a logické myslenie, pomôžeme im orientovať sa v geometrii...

Modelársky krúžok pre deti od 5 rokov
- Letecké modely
- Výroba plastových a papierových modelov
- Lego modely
- Merkur modely

Zastrešenie: Letos - modelársky krúžok

Lektor: Peter Filipek
Cena : od 5,€/dieta/hod.


Baby balance

 
Cvičenie s deťmi Baby Balance od 5 mesiacov
 
Baby Balance - rovnováha nie len v pohybe.
 
Hľadáte niečo zaujímavé, dynamické pre svoje dieťatko? Alebo máte doma 5 mesačného 
 
drobčeka a chcete vedieť ako sa s ním hrať, cvičiť, zabávať? Pridajte sa k Balansákom! Cvičíme, 
 
hráme a učíme sa s detičkami od 5 mesiacov do 4 rokov. Postupne, od intenzívnej spolupráce 
 
maminky s dieťatkom prechádzame k samostatnej práci dieťaťa, spolupráci s lektorkou a 
 
kamarátmi v skupine. Cvičenia sú sprevádzané hudbou rôznych žánrov, používame množstvo 
 
pomôcok a prostredníctvom hier učíme deti nie len používať pohybový aparát, ale aj nájsť 
 
odvahu presadiť sa, použiť svoje schopnosti a zručnosti a spoznávať svet… Zažijete s dieťaťom 
 
veľa inšpiratívneho a veselého nie len vo dvojici:)

Monte s evi


Nove kurzy od septembra 2016


Kazdy utorok

1.kurz/deti od 1 do 2 rokov

9:15 - 10:15 hod.

2.kurz/deti od 2 do 3 rokov

10: 30 - 11: 30 hod.


Zaciname: 22. septembra 2015

Cena kurzu: 72 Eur/ 12 lekcii

Rezervácie: 0905 715 723

 


Kurz nemčiny pre deti vo veku 3-6 rokov

V dobrej atmosfére sa naučíme viac


Individuálny prístup, rozvíjanie tvorivosti a predstavivosti, striedanie činností, zapojenie všetkých zmyslov a využitie pohybu a hier.

Toto všetko a možno aj oveľa viac. Príďte a vyskúšajte!

Ukážková hodina zadarmo!

Kurz: 8+1 náhradná hodina á 45 minút

Cena kurzu: €48

Kedy: 30.4.2015 o 17:00 hod.

Kde: DC Ihrisko, Halášová 25/A


EUROPEAN AEROBIC

je vytrvalostný tréning a cielený posilovací trening vďaka prirodzeným pohybom bez zložitej choreografie, vedie spät k radosti z pohybu a k výrazne lepšiemu pocitu na základe rozvoja individuálneho telesného pocitu a väčšej výkonnosti v každodennom živote a to všetko s rešpektovaním zdravotných aspektov.
Radosť z pohybu vam pomôže odpútať sa od každodennej rutiny.

Cvičime aerobik pre maminy.

 

Cvičenia budú vždy v utorok o 19:00 hod. a vo štvrtok s činkami o 18.30h.

Prineste si 1 - 1,5 kg činky.


Homeopatia s Deni

Každý utorok od 10:00 do 11:30 hod.

Opatrovanie detí počas prednášky je zabezpečené.


Franczúština pre deti a rodičov

  • Chcete, aby Vaše dieťa ovládalo aj druhý svetový jazyk?! Začíname s kurzami pre deti hravou formou.
  • Učí sa Vaše dieťa francúzsky jazyk a Vy mu nerozumiete?! Nechajte to na nás, naučíme Vás to, aby ste mu pomohli získať si sebavedomie a lepšie známky v škole.
  • Doučovanie francúzskeho jazyka študentov.

Začať môžeme hneď!


Kurzy podľa záujmu

 Ste prartia mamičiek a zaujali vás niektoré z našich záujmových kurzov? Neváhajte nám zavolať a otvoríme kurz špeciálne pre Vás a Vaše kamošky. Stačia 3 - 4 osoby.  

Detské masáže

Ste rodičom dieťatka do jeného roku a chcete sa naučiť všetko o sile dotyku a masážne hmaty? Ako zvládať detský plač, koliky a správne reagovať na signály dieťatka?

Viac informácií na našom tel. čísle 0910 279 349 alebo na ihrisko.herna@gmail.com                          

 

Háčkovanie pre dospelých (príp. deti od 12 rokov):

30 Euro/ 6 týždnov

Jednorázový vstup = 6 Eur

V prípade, že potrebujete postrážiť počas kurzu dieťa alebo ho necháte len vyhrať sa v herni, cena je ako pri vstupe do herne.

Viac informácií na našom tel. čísle 0910 279 349 alebo na ihrisko.herna@gmail.com

 

 

 


Novinky

Mikuláš v DC Ihrisko

01.12.2016 22:29
Dňa 1. decembra 2016 - štvrtok o 17. hodine prinesie Mikuláš balíčky všetkým poslušným deťom :-) Je potrebné sa vopred nahlásiť osobne, telefonicky alebo mailom. Cena: 9 -€ / dieťa / balíček + program  

—————

Správca WEBky

25.03.2016 06:26
Hľadáme šikovnú mamičku, ktorá by vedela a bola ochotná spravovať túto webku. Moja maličkosť sa odsťahovala a sama vidím, že to už nerobím dobre. DC vie byť za ochotu vďačné. Pre viac info mi môžete zavolať: 0907 221 562

—————

Masáže pre dospelých

10.12.2013 09:00
Milí rodičia, vieme, aké je to ťažké odbehnúť si na revitalizáciu tela, keď vám deti nedajú vydýchnuť. Pripravyli sme preto pre vás masážne okienka.  Od januára 2014 si môžete u nás oddýchnuť a nechať rozhýbať svoje stuhnuté svaly šikovným masérom. Kým VY budete relaxovať MY sa zahráme s...

—————

Vecičky z burzičky

02.12.2013 10:23
Milé maminy, prosíme Vás, aby ste si svoje vecičky z burzičky vyzdvihli najneskôr do 18. decembra 2013. Nezodpovedáme za ich bezpečnosť počas zimných prázdnin.

—————

Nákupy v papučiach

16.03.2013 10:40
Ak hľadáte konfortné nakupovanie v papučkách, aj to sa dá u nás nájsť. Katalógy firiem Oriflame, Amway, Agel a Tian De s možnosťou prezentácie výrobkov naživo, ponúkame vďaka šikovným mamičkám z našeho centra.

—————

Priestory na prenájom

16.03.2013 10:37
Od januára 2013 poskytneme priestory Detského centra Ihrisko na prenájom za účelom výuky rôznych kurzov pre deti aj dospelých.  

—————


Kontakt

Detské Centrum Ihrisko

Halašova 25/A
Bratislava
83103


+421.910 279 349


Partneri